Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη

Κορυφαίων Τεχνολογικών Λύσεων
H VERITARTΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανάπτυξη

Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που βοηθούν στην επιμέλεια και κυρίως στην επαλήθευση περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατασκευή

Κατασκευή website / eshop 

 

Καινοτομία

Καινοτόμα «Smart» Έργα – Smart Cities – Smart Regions

 

Λίγα λόγια για την
Veritart

Σχεδιάζουμε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, ερευνητικά εργαλεία και εξελιγμένες διαδικτυακές πλατφόρμες, με σκοπό τη μετατροπή ιδεών σε λειτουργικά και οικονομικά αποδοτικά προϊόντα & λύσεις.

Διεύθυνση

Πατησίων 48,
10682 Αθήνα

 

Τηλέφωνο